Máy Bơm Tự Hút CNS
Máy Bơm Tự Hút CNS

Đặc điểm

Q = 4.5 -> 240 m3/h ( 75 -> 4000 l/min )

H = 10 -> 64m

Ứng dụng

Cấp thoát nước

Sản xuất trong nhà máy

Xây dựng

Nhà cao tầng

Tưới nước

Nông nghiệp

Công nghiệp ( hệ thống giải nhiệt,bột giấy...)Sản phẩm khác:
MÁY BƠM PENTAX ĐẦU RỜI CA
Máy Bơm  Ly Tâm Trục Ngang Đầu Rời Ebara
MÁY BƠM BÙ ÁP TRỤC ĐỨNG PENTAX
MÁY BƠM LƯU LƯỢNG SZ CHỐNG NGẬP LỤT-THỦY LỢI
MÁY BƠM GIẢI NHIỆT CHILLER
MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH 4P