MÁY BƠM LƯU LƯỢNG SZ CHỐNG NGẬP LỤT-THỦY LỢI
MÁY BƠM LƯU LƯỢNG SZ CHỐNG NGẬP LỤT-THỦY LỢI

Đặc điểm

Q = 180 -> 3600 m3/h

H = 1-> 14 m

Ứng dụng

+ Cấp thoát nước

+ Chống ngập lụt

+ Xây dựng

+ Thủy lợi

+ Tưới nước

+ Nông nghiệp

+ Trạm bơm

Xem sản phẩm chi tiết
 

http://www.youtube.com/watch?v=7vjBS_bAuMMSản phẩm khác:
MÁY BƠM PENTAX ĐẦU RỜI CA
Máy Bơm  Ly Tâm Trục Ngang Đầu Rời Ebara
MÁY BƠM BÙ ÁP TRỤC ĐỨNG PENTAX
MÁY BƠM LƯU LƯỢNG SZ CHỐNG NGẬP LỤT-THỦY LỢI
MÁY BƠM GIẢI NHIỆT CHILLER
MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH 4P